Grozs(0)

JAUTĀJUMI UN ATBILDES

Preču atgriešana atteikuma tiesību gadījumā

1. VĒLOS ATGRIEZT PRECI

Preces atgriešana atteikuma tiesību gadījumā ir iespējama 14 dienu laikā no preces pirkuma (saņemšanas) dienas. Šim nolūkam izmantojiet atteikuma tiesību realizēšanas veidlapu vai uzrakstiet iesniegumu brīvā formā, kurš adresēts mūsu uzņēmumam - SIA “BTS plus” (juridiskā adrese Latgales iela 20, Rēzekne) un nosūtiet uz e-pastu btsplus@inbox.lv

Pēc tam prece ir jānosūta atpakaļ SIA BTS plus vai jānodod Latgales iela 20 veikalā, bez neattaisnotas vilcināšanās.

Papildu informācija pa tālr. +371 22031797 vai rakstot ziņu uz e-pastu btsplus@inbox.lv

Atteikuma veidlapas paraugu var lejupielādēt šeit2. KĀDOS GADĪJUMOS PRECES VAR ATGRIEZT 14 DIENU LAIKĀ?

Jums ir tiesības izmantot atteikuma tiesības un atteikties no preces, laužot preces distances pirkuma līgumu 14 dienu laikā, neminot iemeslu.

Jums ir tiesības pārbaudīt preces īpašības tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt parastā veikalā, proti pārbaudīt preci, lai noskaidrotu tās raksturu, nevis citā nolūkā. Atcerieties, ka esat atbildīgs par preces vērtības samazināšanos.

Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad Jūs vai trešā persona, kuru Jūs norādījāt vai pilnvarojāt saņemt preci, saņēmāt preci tās lietošanai.KĀDOS GADĪJUMOS PRECES NEVAR ATGRIEZT 14 DIENU LAIKĀ?

Preces nevar atgriezt 14 dienu laikā, ja:

 • patērētājs ir atvēris iepakojumu un / vai sabojājis preču aizsargplombu, kas personīgās higiēnas dēļ netiek pieņemts atpakaļ. Piemēram: ausīs ievietojamas audio austiņas, lielās austiņas, Bluetooth austiņas un citi līdzīgi produkti.
 • patērētājs ir iznīcinājis vai būtiski sabojājis preces iesaiņojumu;
 • preces ātri bojājas vai drīz beigsies to derīguma termiņš;
 • patērētājs ir atvēris audio, video ieraksta, datorprogrammas vai spēles iesaiņojumu.

SIA “BTS plus” informē, ka gadījumā, ja prece tiek pasūtīta speciāli pircējam, pirkums tiek noformēts tikai BTS plus veikala telpās (klātesot pircējam), iemaksājot 100% priekšapmaksu. Gadījumā, ja pircējs pirms preces piegādes ir atteicies no preces, priekšapmaksa netiek atmaksāta.

Uz šāda veida pirkumiem neattiecas 14 dienu atteikums.

Saņemot preces no kurjera pārliecinieties par to, ka iesaiņojums nav bojāts.

Ja ir bojājumi, obligāti norādiet tos preču pieņemšanas aktā, kas atrodas pie kurjera.

SVARĪGI: ja preces iesaiņojuma defekts netiks fiksēts pieņemšanas aktā - preces saņemšanas brīdī, vēlāk mēs nevarēsim izskatīt Jūsu pretenzijas par iesaiņojuma un tajā esošās preces bojājumiem. Ja prece ir saņemta bojātā iesaiņojumā un NAV sastādīts akts, tad to var nepieņemt atpakaļ, ja Jūs nolemsiet no tās atteikties 14 dienu laikā.

ĻOTI SVARĪGI: ja iesaiņojums nav bojāts, bet, to atverot Jūs ieraudzījāt, ka:

 1. precei ir ārējie bojājumi (piemēram, sasists ekrāns vai korpuss);
 2. trūkst detaļu, kuras ir norādītas komplektācijā (piemēram, klēpjdatoram nav lādētāja),

tad trīs dienu laikā pēc preces saņemšanas Jūs varat izteikt mums pretenziju un izmantot atteikuma tiesības. Visas pretenzijas, kas tiks iesniegtas pēc šī termiņa, netiks izskatītas.

Papildu informācija – pa tālruni +371 22031797 vai rakstot ziņu uz elektronisko pastu btsplus@inbox.lvVAI MAN TIKS ATGRIEZTA NAUDA PAR PRECI UN PIEGĀDI?

Jā, tiks atgriezta.

Ja Jūs atsakāties no preces, ievērojot atteikuma tiesību termiņu, mēs atmaksāsim visu no Jums saņemto naudu, tostarp izdevumus par piegādi (izņemot papildu izdevumus, kuri ir radušies, ja Jūs izvēlējāties piegādes veidu, kurš nav vislētākais no mūsu piedāvātajiem piegādes standarta veidiem), bez neattaisnotiem kavējumiem un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tās dienas, kad mēs tiksim informēti par Jūsu lēmumu atteikties no konkrētās preces.

Atmaksa tiks veikta, izmantojot to pašu apmaksas veidu, kuru Jūs izmantojāt sākotnējā darījumā, ja nav izteikta skaidra piekrišana citam apmaksas veidam.

Jebkurā gadījumā saistībā ar šo atmaksu no Jums netiks iekasēta samaksa, mēs varam aizturēt maksājumu līdz brīdim, kamēr saņemsim preci atpakaļ, vai arī, kamēr Jūs uzrādīsiet apstiprinājumu tam, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība ir izpildīta ātrāk.

Pievērsiet uzmanību tam, ka:

 • Preci ir nepieciešams nosūtīt atpakaļ vai arī nodot mūsu veikalā Latgales ielā 20, Rēzeknē- bez neattaisnotiem kavējumiem un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienas pēc dienas, kad Jūs paziņojāt mums par savu lēmumu atteikties no šī līguma. Termiņš būs ievērots, ja Jūs izsūtīsiet preces atpakaļ līdz 14 dienu termiņa beigām no preces iegādes (saņemšanas) dienas.
 • Jums būs jāsedz tiešie izdevumi, kas saistīti ar preces atgriešanu.
 • Jūs esat atbildīgi par preces vērtības samazināšanos, ja preces ir lietotas citiem mērķiem, kas nav saistīti ar tās īpašībām. Piemēram, prece ir bojāta tehniski un vizuāli, lietota un / vai nolietota (prece vai tās komponente, daļa) vairāk nekā par 5% (pieci procenti), piemēram, tādas preces kā toneri, kārtridži, krēmi, neuzlādējami akumulatori, baterijas, citas līdzīgas preces un to daļas.
 • Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu laikā, kad ir spēkā atteikuma tiesības (tostarp par pilnu un nevainojamu iesaiņojuma saglabāšanu).Atteikuma tiesības

Jums ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu.

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu nosūtītu vēstuli, faksu vai e-pastu) mūs – SIA "BTS plus" Latgales ielā 20, Rēzeknē, LV-4601 ir jāinformē par lēmumu atteikties no šā līguma.

Jūs varat izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, bet tas nav obligāti. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.Atteikuma radītās sekas

Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka jūs esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma.

Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu jūs izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien neesat skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi. Jebkurā gadījumā no jums saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa.

"Mēs varam aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad mēs būsim saņēmuši preces atpakaļ vai kad jūs būsiet iesniedzis apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk."

"Jums preces jānosūta atpakaļ uz adresi Latgales iela 20, Rēzekne, LV4601 vai jānodod mums veikalā uz vietas: Latgales iela 20, Rēzekne, LV-4601 bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots, ja jūs preces nosūtīsiet atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām";

"Jums būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas"

"Jūs esat atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos, kā arī tīši bojātas".Patērētāja tiesības lietot iegādāto preci atteikuma tiesību izmantošanas laikā:
 • Tiesības pārbaudīt preci - patērētājs ir tiesīgs lietot preci, lai noskaidrotu tās īpašības un veidu, kā arī, lai to pārbaudītu
 • Patērētāja atbildība - patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos vai tās izmantošanu pretēji labai ticībai, ja prece atteikuma tiesību izmantošanas laikā lietota, pārsniedzot tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei nepieciešamās robežas, vai tīši bojāta.
 • Svarīgi! Preces lietošana tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei veicama, tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt veikalā.